Hurdan är Odds besläktade med Probabilitet?

Flera gånger visas oddsen för att en evenemang ska inträffa.

Man kan säga att en viss idrottslag är en 2: 1 favorit att vinna efterträdande match.

Detta kan också sägas att oddsen till bonus för vårt team vinna är 2 till 1.
Vad många ej inser är att dessa odds är egentligen blott en eko utav sannolikheten för en händelse.

Notation för Odds

Vi uttrycker våra odds som förhållandet mellan ett nummer till ett annat.
Allmänt läser vi förhållandet A: B som “A till B. ”

Varje mängd utav dessa förhållanden kan multipliceras med samma nummer.
Så oddsen 1: 2 är dito som att anföra 5: 10.

Sannolikhet samt Odds

Sannolikhet kan försiktigt definieras med assistans mängdlära och några axiom, men grundtanken är att sannolikheten nyttjar ett reellt tal mellan noll samt ett för att jämföra sannolikheten för att en evenemang inträffar.

Det är en mängd annorlunda fason att grunna om hur man beräknar dessa siffror.
Ett sätt är att filosofera på att effektuera ett experiment flera gånger.

Vi räknar hurdan många gånger som experimentet lyckas samt efter dividera detta mängd med det totala antalet prövningar av experimentet.

Om vi har en framgång ur alltsammans N försök alternativt examination, då är sannolikheten för en framgång är A / N. Men om vi istället betrakta antalet framgångar kontra antalet fel, beräknar vu nu oddsen till förmån för en evenemang.

Om det fanns N försök med A lyckade, då var det N – A = B misslyckanden.
Så oddsen är till förmån A till B.
Vi kan oxå uttrycka detta som A: B.

Spela på Australiens topplotto från alla länder och vinn till planetens grymmaste lottovinster

Ett exempel på sannolikheten och Odds

Under de senaste fem säsongerna då rivalerna Crosstown fotboll med Kväkarna och Comets har spelat med varandra vann Comets dubbelt och kväkarna vann tre gånger.

På fundament av dessa resultat, kan vi beräkna sannolikheten för att kväkarna vinner och oddsen till bonus för sitt vinnande.

Det var alltsammans tre vinna utav fem, så sannolikheten att vinna i år är 3/5 = 0, 6 = 60%.
Uttryckt i odds, innehar vi att det fanns tre segrar för kväkare och två förluster, så oddsen till bonus för dem att vinna är 3: 2.

Odds Sannolikhet

Beräkningen kan gå åt andra hållet.

Vi kan börja med odds för en händelse samt sedan härleda det till sannolikhet.
Om vi känner till att oddsen till förmån för en händelse är A till B, då innebär detta att det fanns en framgång för A + B försöken.
Detta innebär att sannolikheten att händelsen sker är A / (A + B).

Ett exempel på Odds vs Sannolikhet

En klinisk studie rapporterar att ett nytt läkemedel har odds på 5 till 1 till förmån för bota en åkomma.
Vad är sannolikheten att denna drog kommer att bota sjukdomen?
Här uttalar vi att för varje fem gånger läkemedlet botar en patient, det är en gång där det inte tillverkar det.
Detta skänker en sannolikhet av 5/6 att läkemedlet kommer att bota en bestämd vårdtagare.

Hurså använda oddsen?

Sannolikhet är trevligt, och får jobbet gjort, så varför innehar vi ett alternativt sätt att uttrycka det?
Odds kan vara till hjälp när vi önskar mäta hur mycket flesta en sannolikhet är relativt till en annan.

En evenemang med probabilitet 75% innehar odds på 75 till 25.
Vi kan förenkla detta till 3 till 1.
Detta innebär att händelsen är tre gånger mer sannolik att bilda än att den ej finns.